Viesošanās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā

ĢBAC „Brīnumiņš” kolektīvs „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā. Viesošanās mērķis bija gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, gūt jaunas idejas, kā arī nākotnē veidot savstarpēju sadarbību dažādu jaunu projektu ietvaros. Ciemojoties Pelčos Centra darbinieki, guva pozitīvas emocijas un noderīgas zināšanas.

 

Picture 1 of 5

25. marta seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 25. martā organizēja semināru „Personība un tās attīstība. Personības uzvedības modeļi. Talsu novada iedzīvotāju komunikācijas veicināšana ar iestāžu un institūciju pārstāvjiem”. Semināru vadīja pieaicināti lektori – psiholoģe Zinta Linde un ārsta palīgs Lelde Panižnika. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu pirmsskolas speciālisti Daci Ivanovu. Seminārā piedalījās 25 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem. Semināra lektore Zinta Linde runāja par personību un tās attīstību, personības uzvedības modeļiem un stāstīja vecākiem par to, kā labāk sagatavot bērnu bērnudārzam. Ārsta palīgs Lelde Panižnika prezentēja vecākiem pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus un atbildēja vecākiem uz jautājumiem par bērna veselību un traumām. Pieaicinātā eksperte Dace Ivanova prezentēja sagatavoto materiālu par Talsu pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī sniedza konsultācijas vecākiem. Semināra dalībnieki diskutēja, dalījās savā pieredzē, kā arī aktīvi uzdeva jautājumus gan semināra lektoriem, gan pieaicinātajai ekspertei. Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots jūnija mēnesī.

 

Picture 1 of 6

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts. | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

12. decembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 12. decembrī pl.18:00 organizēja semināru. Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: „Mana sociālā atbildība un līdzdalība ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanas procesos” un “Pozitīvā domāšana”. Semināru vadīja pieaicināti lektori Zinta Linde un Inguna Ābola. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils RN KAD vadītāju Lieni Ģērmani. Seminārā piedalījās 26 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana, kā arī kafijas galds semināra dalībniekiem.

Semināra lektore Zinta Linde runāja par ikviena cilvēka sociālo atbildību un līdzdalību ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanas procesos. Dalībnieki diskutēja, dalījās savā pieredzē, kā arī aktīvi uzdeva jautājums gan semināra vadītājiem, gan pieaicinātajai ekspertei. Pieaicinātā eksperte Liene Ģērmane prezentēja sagatavoto materiālu par biežāk sastopamajiem pabalstiem, ko piešķir un izmaksā VSAA. Ikviens semināra apmeklētājs varēja iepazīties ar nepieciešamo informāciju par pabalstiem sagatavotajā izdales materiālā. Apmeklētājiem aktuāls jautājums bija par izmaiņām pabalstu sistēmā nākamajā gadā.

Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2014.gada marta mēnesī.

1

Picture 1 of 8

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 26. septembrī pl.18:00 organizēja semināru. Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: „Saskarsme, savstarpējā komunikācija. Talsu novada pašvaldības iestāžu un institūciju komunikācijas veicināšana ar iedzīvotājiem” un “Gribu sevi saprast un mīlēt patiesāk”. Semināru vadīja pieaicināti lektori Zinta Linde un Inguna Ābola. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu novada sociālā dienesta vadītāju Daci Upleju. Seminārā piedalījās 29 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana, kā arī kafijas galds semināra dalībniekiem.
Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdodot jautājumus gan semināra vadītājiem, gan pieaicinātajai ekspertei. Psiholoģe Zinta Linde seminārā runāja par pozitīvu saskarsmes veidošanu, kā arī savstarpējo komunikāciju iestāžu un institūciju darbinieku un apmeklētāju vidū. Apmeklētāji varēja dalīties pieredzē, atspoguļojot savstarpējās komunikācijas pozitīvās un negatīvās puses. Pieaicinātā eksperte Dace Upleja prezentēja Talsu novada sociālā dienesta darbu. Ikviens apmeklētājs varēja iepazīties ar nepieciešamo informāciju informatīvajos materiālos par dienesta darbu. Apmeklētājiem aktuāls jautājums bija par Dienas centru bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī citi būtiski jautājumi par sociālo pakalpojumu pieejamību dažādām personu grupām.
Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots decembra mēnesī.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Ciemiņi no Valmieras

ĢBAC “Brīnumiņā” ciemojās un pieredzes apmiaņu guva 3 organizācijas no Valmieras – fonds “Iespēju tilts”, Valmmieras invalīdu biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras nodaļa.