Nodarbību nosaukums. Dalības maksa. Nodarbības notiks, apmeklētāju vecums. Nodarbību vadītājas.
Jauno māmiņu klubiņš “Šūpulītis” 3,50 LVL Nodarbības grūtniecēm notiek trešdienās plkst. 13:00 Nodarbību vadītāji ir pieaicināti speciālisti,zvanīt vecmātei Dzintrai Sutrai – 26015982
“Bēbīšu” rotaļnodarbības 2,50LVL Trešdienās plkst.14:30 bērniem vecumā no 3 līdz 9 mēnešiem. Skolotāja Jana Vadone, telef. 27573644
“Mazulīšu” rotaļnodarbības. 2,50LVL Trešdienās plkst. 11:00 bērniem vecumā no 9 mēnešiem līdz 1,6 gadam. Skolotāja – Agnese Znotiņa, telef. 26260027
“Pirmie soļi Montessori pedagoģijā” 3 LVL Trešdienās plkst.11:30 bērniem vecumā no 1,6 līdz 3 gadiem. Skolotāja Jana Vadone, telef. 27573644
“Montessori grupas nodarbības – pirmsskolas vecuma bērniem” 3 LVL Trešdienās no plkst. 16:00 līdz 17:30 Skolotāja Jana Vadone, telef. 27573644
“Saskarsmes un izaugsmes” nodarbības. bezmaksas Darbs notiks divās dažādās vecuma grupās – reizi mēnesī, piektdienā. Psiholoģe Jana Vadone, telef. 27573644
“Montessori pilnas dienas grupa” 7 – 8 LVL Pirmdienās un otrdienās no plkst. 7:45- 18:15 bērniem pirmsskolas vecumā. Skolotāja Jana Vadone, telef. 27573644
!!!JAUNUMS!!! “Spēļu stūrītis” bezmaksas Ceturtdienās no plkst. 15:00 – 17:00, bērniem pirmsskolas vecumā kopā ar vecākiem būs iespēja spēlēties ar Centra attīstošajām rotaļlietām un rotaļāties bumbiņu baseinā. Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019
“Zumba – Fitness” 2,50 LVL Otrdienās – Ceturtdienās no pl. 9:45 Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019
AICINĀM – centriņā svinēt – 30 LVL bērnu dzimšanas dienas; vārdiņ – svētkus un citus nozīmīgus, atzīmējamus svētkus. Par svētku atrakcijām parūpēsies CENTRA skolotājas. Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”

Piedāvā nodarbības šajā mācību gadā!!!

Nodarbību nosaukums. Dalības maksa Nodarbības notiks, apmeklētāju vecums. Nodarbību vadītājas
JAUNUMS!!!”Montessori individuālās nodarbības” 4,50 LVL Nodarbības notiks atsevišķi vienojoties.Dažāda vecuma bērniem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām reizi nedēļa nodarbības ir bezmaksas. Skolotāja – Jana Vadone, telef. 27573644Skolotāja – Inguna Ābola, telef. 26402276
“Angļu valodas apmācības” 3,00 LVL Dažāda vecuma grupām.
!!! Uz nodarbībām iepriekš pieteikties pie skolotājas.
Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019
Klavierspēlesnodarbības. 3,00 LVL !!! Uz nodarbībām iepriekš pieteikties pie skolotājas. Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019
Vijoles spēles nodarbības. 3,00 LVL !!! Uz nodarbībām iepriekš pieteikties pie skolotājas. Sīkāka informācija pie centra vadītājas pa telef. 26317019
Logopēda nodarbības 3,00 LVL !!! Uz nodarbībām iepriekš pieteikties pie skolotājas. Skolotāja – Inguna Ābola, telef. 26402276
Psihologa konsultācijas. 4,50 LVL !!! Uz nodarbībām iepriekš pieteikties pie psiholoģes. Psiholoģe – Jana Vadone, telef. 27573644