Svētdienskola

Svētdienas skolas mērķis – jau no mazotnes dot bērniem iespēju iepazīt Dievu, kristīgas vērtības un piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē. Svētdienas skolas nodarbībās audzēkņiem ir iespēja skolotāja vadībā vecuma grupās apgūt Veco un Jauno Derību, mazo katehismu, mācīties Bībeles pantus, iepazīties ar baznīcas svētkiem un tradīcijām, veidot radošus darbiņus ,dziedāt, piedalīties spēlēs un radošās aktivitātēs.

Svētdienas skolā darbojas trīs grupas :
jaunāka grupa (4 -6 gadi)
vidējā grupa (7-9 gadi)
vecākā grupa (10 – 12 gadi)