Ciemos pie Atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām Cimdiņš – Ventspilī

ĢBAC „Brīnumiņš” kolektīvs „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Ventspils Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”.  Viesošanās mērķis bija gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, smelties jaunas idejas, un nākotnē veidot savstarpēju sadarbību jaunu projektu ietvaros. Ciemojoties Ventspilī, Atbalsta centrā “Cimdiņš”, mūsu Centra darbinieki guva pozitīvas emocijas un noderīgas zināšanas. Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija kā apliecinājums tam, cik ļoti šādas ciemošanās ir nepieciešamas. Pārrunājot gūtos iespaidus, ĢBAC ”Brīnumiņš” nodarbību vadītājām bija izveidojušās skaidras vīzijas darbam nākotnē un jaunu ideju realizēšanā.

 

Picture 4 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *