Labdarības akcija

Talsu pilsētas svētku laikā, pasākuma „Tusiš iekš Tals Tirg” Krāmu tirdziņā tika rīkota labdarības akcija. Kopā tika saziedoti 439.71 EUR. Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti nodibinājuma “Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”” īpašo bērniņu vajadzībām. Nodrošināsim Canis terapijas nodarbības. Canis terapija ir paredzēta bērniem ar garīgām attīstības problēmām, autismu, hiperaktivitāti, paralīzi, cerebrālo trieku, dažādiem kustību traucējumiem. Suns ir motivācija censties veikt noteiktas darbības. Sadarbojoties cilvēkam ar suni, bērns mācās iniciatīvu, pacietību un paškontroli, aug pašnovērtējums un kompetence, mazinās spastika muskuļos, un veidojas jauni refleksi. Terapijas vajadzībām centrs iegādāsies divus „PUPU” maisus. Pupu maisi nepieciešami, lai veiktu bērnu pozicionēšanu nodarbībās. Ergonomiski pareizs stāvoklis ir ļoti būtisks komplikāciju risku mazināšanai.
Sirsnīgs paldies pasākuma “Tusiš iekš Tals Tirg” veidotājiem Mārtiņam Labānam un Andrim Jugānam par vēlmi palīdzēt Talsu īpašajiem bērniņiem un paldies par „Brīnumiņa” komandai un īpašo bērnu vecākiem un viņu bērniem doto iespēju iesaistīties Krāmu tirdziņa akcijā! Tas ikvienam deva iespēju sajust līdzcilvēku, talsinieku mīlestību un atbalstu.
Informēsim talsiniekus par to kā bērniem klāsies Canis terapijas nodarbībās, lai ikviens redzētu, cik ļoti šīs nodarbības ir noderīgas mūsu īpašajiem bērniņiem.
Lai labas domas vairo labus darbus, lai Dieva svētība ir pār katru ģimenīti, katru cilvēku, kurš vēlas dāvāt savu sirds siltumu, mīlestību un prieku!
Patiesā cieņā un mīlestībā,
ĢBAC „Brīnumiņš” vadītāja Agnese Kviese, Brīnumiņa speciālistu superkomanda un mūsu īpašo mīlulīšu – bērniņu un vēcāku vārdā – PALDIES!

Projekts: “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”

Projekta nosaukums: “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2018. – 01.03.2019.

Projekta mērķis: Pilnveidot ĢBAC “Brīnumiņš” sociālo aktivitāšu attīstību, iegādājoties inovatīvu iekārtu Centra Sensorajai istabai, kas palīdzēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām attīstīt fiziskās un garīgās prasmes, un iemaņas, ilgtspējā veicinot sociālā riska grupām iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta apraksts: projekta “Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”, ietvaros Centrs ir iegādājies digitālu ierīci «Rapael Smart Glove» jeb «gudro cimdu» bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. “Gudrais cimds” ir pavisam jauna iekārta — tikai 2014. gadā tā tika palaista testa režīmā, un «Brīnumiņš» Talsu novadam ļāvis kļūt par otro vietu Ziemeļeiropā, kur šāda ierīce ir pieejama. Iekārta atslogo darbu ergoterapeitiem, terapeitiem un pedagogiem, kuri nodarbojas ar neiroloģisku problēmu risināšanu. Ierīce veicina bērnu un jauniešu vispārējo attīstību – gan sajūtas, gan maņas, gan dažādus reflektorus. Šī ierīce paredzēta, ja tās lietotājam ir bijuši smadzeņu bojājumi, kas radījuši nepilnvērtīgas roku kustības, tā uzlabo motārās funkcijas (roku, plaukstu, apakšdelmu un plecu) rehabilitāciju. Ar šīs ierīces palīdzību funkcionāli tiek novērtētas pirkstu, plaukstas locītavu, apakšdelmu kustību funkcijas. Šī ierīce palīdz cilvēkiem atgūt kontroli pār savām rokām. Iekārta piedāvā dažādas kustības uzdevumu apmācības, kas saistītas arī ar spēļu aktivitātēm, mācīšanās vingrinājumiem un ikdienas darbībām. Rehabilitācijas vingrinājumi paredzēti fizikālai terapijai un izziņas terapijai. Centra bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām šī jaunā sociālā aktivitāte tiek nodrošināta bezmaksas. Tas dod iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām saņemt jaunas, inovatīvas sociālās aktivitātes, kas būtiski veicina vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, ilgtspējā uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

“Gudro cimdu” ar Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu ļāva iegādāties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam.

Atzinības raksts

“Ğimeņu un bērnu attīstības centrs “Brìnumiņš”” saņēma ATZINĪBAS RAKSTU, LR Tiesìbsarga Birojs organizētajā Gada balvas personu ar invaliditati atbalstam svētku pasākumā, nominācijā – “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”. Mīļš, sirsnīgs PALDIES par novērtēto darbu, kuru īsteno Brìnumiņa komanda. Paldies Brīnumiņa meitenēm, padomei un mūsu mīļajiem Brīnumiņa bērniņiem, un viņu ğimenītēm. Īpašs PALDIES Marika Grohjacka par pieteikumu konkursam! Pasākumu organizēja LR Tiesībsarga Birojs, Invalìdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Picture 1 of 4