Bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija

Vairākas dienas Talsos vizitācijā bija ieradies bīskaps Pāvils Brūveris, kurš tikās ar Talsu pašvaldības pārstāvjiem, pašvaldības iestādēm, iedzīvotājiem un Talsu ev.lut draudzes padomi. Bīskaps Pāvils Brūveris 8. jūlijā viesojās ĢBAC „Brīnumiņš”, lai iepazītu mūsu Centra ikdienas darbu.

IMG_3877 (2) IMG_3884

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *