Viesošanās “Rūpju bērns” atbalsta centrā

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekts „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Biedrībā „Rīgas pilsētas” „Rūpju bērns” atbalsta centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm „Asniņš”

Foto materiāli ( 26.05.2015.).

1 2

Apmeklējot šo organizāciju Centra darbiniekiem bija iespēja gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kā arī smelties jaunas idejas, un nākotnē veidot savstarpēju sadarbību jaunu projektu ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *