Telefona nr.:
Brīnumiņš – 27883241, 26317019
Svētdienas skola – 26206364
Pieskatīšanas grupiņa – 27793765

E-pasts:
info@brinumins.lv

REĢ.NR.:
40008100828

Adrese:
Baznīcas laukums 5A, Talsi, LV 3201

Bankas konts:
AS Swdbank Nr. LV43HABA0551016088439