Ergoterapija ir rehabilitācijas nozare, kuras mērķis ir vērsts uz zaudēto/ traucēto spēju atjaunošanu, izmantojot roku vinginājumus, sensoro stimulāciju un reālas vai imitētas aktivitātes, pielāgojot palīgierīces, trenējot adaptīvas aktivitāšu veikšanas prasmes un veicot vides pielāgošanu.

Ergoterapeits strādā ar visa vecuma klientiem. Biežākie traucējumi, kad nepieciešama ergoterapija bērniem ir dzemdību traumas vai iedzimti defekti, psihomotorās attīstības traucējumi, smadzeņu bojājumi, garīgās veselības vai uzvedības problēmas, autisms, locītavu saslimšanas, traumas u.c.

Ergoterapeits īpaši rekomendējams bērniem, kuri savā attīstībā nedaudz aizkavējas – slikti runā , lēni apgūst jaunas lietas.

Ergoterapijas mērķis ir palīdzēt bērnam sasniegt maksimālu neatkarību ikdienas aktivitāšu veikšanas laikā atbilstoši savam vecumam, piemēram, trenējot tādas iemaņas kā pašaprūpes prasmes (zobu tīrīšana, pogāšana, šņorēšana, ēšanas piederumu lietošana u.c.), sīkās motorikas un manipulāciju prasmes (pirkstu veiklība, spēks, satvērieni; rakstāmpiederuma satvēriens, griešana ar šķērēm), acu-roku koordinācija (krāsošana, mācīšanās rakstīt uz tāfeles vai pārrakstīt tekstu kladē), plānošanas un organizēšanas prasmes (laika izpratne, pulksteņa apgūšana, dienas režīms) un sensorās funkcijas (palīdzēt bērniem ar sensoriem traucējamie atbilstoši reaģēt uz dažādiem apkārtējās vides kairinātājiem).

Ergoterapeits, veicot bērna novērtēšanu, nepieciešamības gadījumā var rekomendēt atbilstošu tehnisko palīglīdzekli ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai sākot no vienkāršiem uzgaļiem rakstāmpiederumiem, beidzot ar multifunkcionāliem aktivitāšu krēsliem un daudzlīmeņu runas iekārtām.

Ergoterapeits konsultē bērnus un viņu vecākus par ergonomikas pamatprincipu pielietojumu ikdienā, tostarp ergonomiskas skolas somas izvēli un lietošanas paradumiem, pareizu sēdēšanas pozu un atbilstošas mācību vides iekārtošanu (galda, krēsla augstumu, apgaismojumu, u.c.).

Mana personīgā darba pieredze ergoterapijā ir 15 gadi, no kuriem 11 gadus esmu strādajusi Vaivaru Rehabilitācijas centrā – neirorehabilitācijas, pediatrijas un ortopēdijas jomā.

No 2003.g. septembra strādāju Talsu Veselības centrā, Upesgrīvas internātpamatskolā , kā arī no 2017.g. janvāra Ģimenes un bērnu attīstības centrā „ Brīnumiņš” .