Individuālās mūzikas nodarbības – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām!!!

Nodarbību vadītāja Kristīne

Mūzikas nodarbībās tiks pielietotas mūzikas terapijas metodes, kā arī tiks izmantots projekta ietvaros iegādātais mūzikas inventārs, kas nepieciešams kvalitatīvu nodarbību norises nodrošināšanai. Šobrīd šāda veida nodarbības netiek piedāvātas ne Talsu pilsētā, ne novadā. Ar mūzikas nodarbību palīdzību, bērniem, jauniešiem  un pieaugušajiem tiks dota iespēja risināt dažādas fiziskās un emocionālās problēmas, piemēram, mazināt trauksmi, hroniskas sāpes, hipertensiju u.c.

Visbiežāk lietotās mūzikas terapijas tehnikas ir mūzikas klausīšanās, vokālā un instrumentālā improvizācija, un kustība. Mūzikas terapijas nodarbību specifiskie mērķi ir:

  1. pastiprināt balss izmantošanas iespējas;
  2. stimulēt valodas attīstību un motoriskās koordinācijas spējas;
  3. attīstīt darbošanās – gaidīšanas spējas;
  4. muzicējot kopā, veidot mūzikas dialogu;
  5. attīstīt ķermeņa un identitātes apzināšanos;
  6. attīstīt fantāzijas izmantošanu domāšanā un muzicēšanā;
  7. veidot mūzikas terapijas struktūru, kurā var pieredzēt un izpaust dažādas emocijas utt.

 

Mūzikas terapijas nodarbības palīdz cilvēkiem, kuriem ir traucēta valodas attīstība, motorikas vai kognitīvā attīstība. Speciālas brīvās improvizācijas metodes palīdz paplašināt viņu kustību koordināciju (kāju, roku, un mutes motoriskās spējas) un loģisko domāšanu. Individuālās mūzikas nodarbības palīdz bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir cerebrāli traucējumi vai citas neiroloģiskas saslimšanas. Vadīta instrumentālā spēle ar sinhronu dziedāšanu attīstīta lielāku dzirdes uzmanību, konkrētākas kustības un valodas attīstības spējas. Vājdzirdīgajiem bērniem palīdz uztvert atšķirības starp dažādām skaņām, lai viņiem būtu labāki priekšnosacījumi valodas attīstībai. Pielietojot mūzikas terapijas metodes var mazināt bailes, trauksmi maziem bērniem, kuriem ir ilgstoša ķīmijas terapijas pielietošana. Arī pie neiroloģiskām blakus parādībām īpašas mūzikas terapijas metodes var atjaunot pazaudētās motoriskās spējas. Bērniem ar autismu un Dauna sindromu šī terapija var būt galvenā metode, kā uzlabot un attīstīt viņu spējas.

Mūzikas nodarbības ilgst no 40 min. līdz pat vienai stundai. Nodarbībās tiks ņemtas vērā katra bērna vēlmes, tās prasmīgi novirzot pedagogam vēlamajā virzienā, lai veicinātu bērna attīstību un iespēju robežās problēmu novēršanu.

instruments1instruments2instruments3instruments4instruments5instruments6instruments7instruments8instruments9instruments10instruments11