PIEDĀVĀJAM DARBU Montesori speciālistam – pedagogam, fizioterapeitam, kā arī mūzikas pedagogam.

Par iespēju darboties “Brīnumiņā”, lūdzu personīgi zvanīt centra vadītājai Agnese Kviese T;26317019