Pieredzes braucienā uz Rīgas dienas aprūpes centriem!

Viesojāmies dienas centrā “Mēness māja”

27.aprīlī Rīgā notika nodibinājuma “Fonds Sabiedrībai” projekta noslēguma konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”, uz kuru tika organizēts bezmaksas pieredzes brauciens, un kurā piedalījāmies ari mēs. Konferences mērķis bija pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IT (informācijas tehnoloģijas) prasmju apgūšanu.

1
2
Projektam kā partneris bija arī Kurzemes NVO atbalsta centrs Talsos, tāpēc tika piešķirts finansējums dalībnieku transportam, kā rezultātā mēs pēc konferences devāmies nelielā pieredzes vizītē uz biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” grupu māju “Mēness māja”. Grupu mājas mērķis ir normalizēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem dzīvi, pilnveidojot viņu dzīves kvalitāti un aprūpes sistēmu, dodot viņiem iespēju patstāvīgi dzīvot, stiprināt savu pašapziņu tālākai integrācijai sabiedrībā. Šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo arī mēs esam dienas centrs, kurš sniedz sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
3

Viesošanās “Rūpju bērns” atbalsta centrā

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekts „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Biedrībā „Rīgas pilsētas” „Rūpju bērns” atbalsta centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm „Asniņš”

Foto materiāli ( 26.05.2015.).

1 2

Apmeklējot šo organizāciju Centra darbiniekiem bija iespēja gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kā arī smelties jaunas idejas, un nākotnē veidot savstarpēju sadarbību jaunu projektu ietvaros.

Ciemiņi no Saldus un Brocēniem

Projekta ietvaros „ Kopā mēs varam” pie mums Ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš” viesojās Saldus un Borcēnu aktīvākās biedrībās un pārstāvji no pašvaldībām. Ciemošanās mērķis bija gūt pieredzi, smelties jaunas idejas, savstarpēji dalīties savā ikdienas darbā un rūpēs par cilvēkiem un viņu vajadzībām.

 

Picture 1 of 2

Ciemiņi no Ventspils “Cimdiņa”

Ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš” ciemojās pārstāvji no Ventspils Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Viesošanās mērķis bija dalīties pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Picture 1 of 2

Viesošanās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā

ĢBAC „Brīnumiņš” kolektīvs „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā. Viesošanās mērķis bija gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, gūt jaunas idejas, kā arī nākotnē veidot savstarpēju sadarbību dažādu jaunu projektu ietvaros. Ciemojoties Pelčos Centra darbinieki, guva pozitīvas emocijas un noderīgas zināšanas.

 

Picture 1 of 5

Ciemos pie Atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām Cimdiņš – Ventspilī

ĢBAC „Brīnumiņš” kolektīvs „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” projekta ietvaros viesojās Ventspils Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”.  Viesošanās mērķis bija gūt pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, smelties jaunas idejas, un nākotnē veidot savstarpēju sadarbību jaunu projektu ietvaros. Ciemojoties Ventspilī, Atbalsta centrā “Cimdiņš”, mūsu Centra darbinieki guva pozitīvas emocijas un noderīgas zināšanas. Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija kā apliecinājums tam, cik ļoti šādas ciemošanās ir nepieciešamas. Pārrunājot gūtos iespaidus, ĢBAC ”Brīnumiņš” nodarbību vadītājām bija izveidojušās skaidras vīzijas darbam nākotnē un jaunu ideju realizēšanā.

 

Picture 1 of 4

Pieredzes apmaiņas brauciens

29.maijā ĢBAC „Brīnumiņā” pieredzes apmaiņas braucienā bija ieradušies Viduslatgales pārnovadu fonda un Kandavas novada iespēju fonda aktīvākie dalībnieki un brīvprātīgie. Tie ir jaunākie kopienu fondi Latvijā, kuri sper pirmos soļus kopienu filantropijā. Lai iegūtu plašāku redzējumu, jaunu pieredzi un idejas.

 

Picture 1 of 2