Psihologa darbs Brīnumiņā ir sniegt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu bērniem un viņu vecākiem. Psihologa konsultācijās tiek iekļauta dažāda metodika, kā spēļu terapijas elementi, mazās kognitīvās metodes, projektīvās metodes, smilšu spēles elementi un citas. Katram bērnam, ņemot vērā viņa vajadzības, emocionālo un kognitīvo stāvokli, tiek izvēlētas atbilstošas metodes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Visbiežāk pie psihologa vēršas vecāki ar jautājumiem par dažādiem emocionālās un kognitīvās attīstības traucējumiem, kā arī uzvedības traucējumiem.