ATBLASTĪTĀJS: „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS no 2011.01.02. līdz 2013.01.02.

PROJEKTA MĒRĶIS – Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, nodrošinot īslaicīgu bezmaksas bērnu pieskatīšanu, tādejādi uzlabojot dzīves kvalitāti ģimenēm un nodrošināt atbalstu vecākiem.

Pieskatīšanas laikā nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām bezmaksas individuālo nodarbību norisi, kas būtiski uzlabos viņu fizisko un garīgo attīstību.

PROJEKTĀ PAVEIKTAIS.

Projekta ietvaros tika atbalstītas ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tika nodrošināta pieskatīšana, aprūpe, nodarbību asistēšana un morāla atbalsta sniegšana ģimenēm. Viena no galvenajām šī projekta aktivitātēm bija īslaicīga īpašo bērnu pieskatīšana. Pieskatīšanas laikā bērni varēja rotaļāties Centra rotaļu telpā, izmantot Centra attīstošās rotaļlietas, kuras bērnos radīja prieku, kā arī veicināja bērnu attīstību. Pieskatīšanas laikā bērniem tika nodrošināta īpaša aprūpe, un bērnu vecākiem tas deva īslaicīgu iespēju atpūsties. Tieši individuālās nodarbības pozitīvi sekmēja īpašo bērnu attīstību un pierādīja to, ka ir ļoti nepieciešamas šīs mērķauditorijas bērniem. Visas aktivitātes tika īstenotas ĢBAC „Brīnumiņš” telpās. Nodarbības apmeklēja bērni ne tikai no Talsu pilsētas, bet arī no Talsu novada. Projekta aktivitātes sniedza atbalstu vairākām ģimenēm. Projekta mērķis tika sasniegts, to apliecina īpašo bērnu attīstības sasniegumi.