PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS: 01.05.2012. – 31.07.2013.

PROJEKTA MĒRĶIS: Labiekārtot un sakopt Talsu novada “Talsu Mācītājmuižas” teritoriju, nodrošinot pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju Talsu novada ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un sakoptu apkārtējo vidi, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties, ievērojot veselīgu, pilnvērtīgu dzīvesveidu.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:

ĢBAC “Brīnumiņš” ir iecerējis ar šī projekta atbalstu rast iespēju Talsu pilsētas un novada ģimenēm, īpaši tām ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku sakoptā un labiekārtotā, bērniem draudzīgā vidē “Talsu Mācītājmuižas” teritorijā. Līdz šim “Talsu Mācītājmuiža” vienmēr ir bijusi pieejama ģimenēm, taču teritorija nav pielāgota ģimenēm ar maziem bērniem un bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, jo teritorijā esošie tilti un ceļš līdz ezeram praktiski nav šķērsojami sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Šo teritoriju un apkārtni plānots pielāgot un labiekārtot pieejamu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidot par pievilcīgu atpūtas vietu ikvienai Talsu pilsētā un novadā dzīvojošai ģimenei. Ar projekta palīdzību plānots sakārtot ceļu no muižas ēkas līdz ezeram, atjaunojot ceļa norādes un uzstādot jaunus gājēju tiltus. Tiks izveidots neliels bērnu rotaļu laukums, uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas. Pie ezera paredzēts izveidot atpūtas vietas un uzstādīt laipu. Labiekārtojot „Talsu Mācītājmuižas” teritoriju ikvienai ģimenei, bet īpaši ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, tiks dota iespēja atrasties ārpus telpām, skaistā atpūtas vietā, kur kopā ar ģimeni būtu iespējams saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties vidē, kas pielāgota viņu vajadzībām.