Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš» iekārto pirmo Montesori pedagoģijas kabinetu Talsu novadā

Šobrīd norit pēdējie sagatavošanās darbi, lai ar septembri Talsu bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām bez maksas būtu pieejams pirmais Montessori pedagoģijas kabinets Talsu novadā. Tā iekārtošana norit ELFLA projekta „Palīdzi man to izdarīt pašam” ietvaros ar Talsu pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Iekārtot Talsos Montesori pedaģijas kabinetu, ir Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” vadītājas Agneses Kvieses sapnis, kurš lolots jau kopš centra darbības pirmsākumiem. „Montessori nodarbības ir ļoti noderīgas ikvienam pirmsskolas un skolas vecuma bērnam, kā arī piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ar uzmanības traucējumiem, un ar mācību programmas apguves grūtībām. Šī ir viena no inovatīvākajām pedaģojas metodēm, kas balstīta un bērna vajadzībām un veicina emocionāla intelekta, maņas, motorikas, objektu atpazīšanas, uztveres un izzināšanas spējas”, skaidro „Brīnumiņa” vadītāja A. Kviese.

Lai Montesori nodarbības Talsos beidzot  būtu pieejamas, šobrīd tiek īstenots ELFLA līdzfinansēts projekts „Palīdzi man to izdarīt pašam” ar Talsu novada domes līdzfinansējumam. Kopējā projekta ieviešanas summa ir Ls 7 912,47, kuras ietvaros tiek iegādāts ne tikai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums, bet arī veikta speciālistu sagatavošana. Sākot ar septembri, Talsu pilsētas un novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Montesori nodarbības reizi nedēļā būs pieejamas bez maksas.

Montesori pedagoģija visā pasaulē jau apmēram 100 gadus ir atzīta pedagoģijas metode gan veselu, gan arī bērnu ar īpašām vajadzībām audzināšanā un izglītošanā. Latvijā Montesori apmācība tiek piedāvāta jau gandrīz 20 gadus, galvenokārt mācību kabinetu veidā, bērnudārzos vai integrēta standarta programmā. Līdz šim Montesori pedagoģijas nodarbības Talsu pilsētas un Talsu novada iedzīvotājiem nebija pieejamas un vecāki, kuri vēlējās sniegt saviem bērniem šīs nodarbības, devās uz Rīgu vai Ventspili. Sākot ar septembri šāda iespēja būs arī Talsos.

Sīkākai informācijai par Montesori pedagoģijas kabinetu Talsos sazināties ar Agnesi Kviesi, m.t. 26317019.

 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
“Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
m.t. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv
www.zkcentrs.lv