Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts – “No sirds dodot”

borisa-un-inaras

Projekta mērķis: Veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot Centra materiāltehnisko nodrošinājumu bērniem ar īpašām vajadzībām un stiprinot Centra cilvēkresursu kapacitāti.

Projekta aktivitātes: Īstenojot projektu “No sirds dodot“, Centrs iegādājās divus rehabilitācijas krēslus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, krēsli palīdzēs īpašajiem bērniem nodrošināt nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, bet arī ļaus Centra nodarbību vadītājiem nodarbībās izmantot savas zināšanas un iemaņas, lai sniegtu bērniem pēc iespējas lielāku atbalstu un veicinātu šo bērnu prasmju attīstību. Krēsli paredzēti, lai bērnus ir iespējams pozicionēt sēdus un guļus pozīcijā. Krēslam var pievienot arī galdiņu spēļu vai ēšanas aktivitāšu veikšanai. Papildus ir iegādāts galdiņš spēļu vai ēšanas aktivitāšu veikšanai, kas nodrošinās krēslu efektīvāku izmantošanu. Iegādājoties abus rehabilitācijas krēslus, Centrā nodarbības varēs apmeklēt ikviens bērns un jaunietis ar īpašām vajadzībām, kam nodarbības ir ļoti nepieciešamas.

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2015. – 30.09.2016.

20160108_131543 20160108_131614 (1)