PROJEKTU FINANSĒ – “BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS”
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 2013.01.09. – 2014.05.31. UN 2014.01.09. – 2015.05.31.

Mērķis: Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, nodrošinot īslaicīgu bezmaksas bērnu pieskatīšanu un bezmaksas individuālo nodarbību norisi, izveidojot mūzikas kabinetu, lai uzlabotu mērķauditorijas fizisko un garīgo attīstību

Projekta aktivitātes:
1. Mūzikas terapijas kabineta izveide.
Tiks izveidots jauns pakalpojumus – mūzikas nodarbības, kurās tiks pielietota mūzikas terapijas metode. Projekta laikā tiks iegādāti atbilstoši augstas kvalitātes mūzikas instrumenti. Tie būs profesionāli mūzikas instrumenti, kas radīti mūzikas nodarbībām, kurās tiek pielietotas mūzikas terapijas metodes. Šie instrumenti ir gatavoti no īpašiem dabīgiem materiāliem, kas rada skaņas, kuras bērnu attīstībai sniedz pozitīvu rezultātu un ārstēšanu.

2. Tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana, aprūpēšana un asistenta piesaistīšana nodarbībās pēc vajadzības. 
Vairākas reizes nedēļā projekta ietvaros tiek piedāvāta bērnu pieskatīšana un aprūpe.