Montessori pedagoģijas nodarbības

PIEDĀVĀJAM GAN GRUPAS, GAN INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS!
Nodarbību vadītājas – INGUNA ĀBOLA, JANA VADONE UN IVETA

Montessori materiāls darbojas caur bērna sajūtām, t.i., bērnam tiek dota iespēja konkrētas lietas aptaustīt, saredzēt, pagaršot, saost un sadzirdēt, tādejādi radot priekšstatu par abstrakto mums visapkārt.

Montessori pedagoģijas mērķis ir patstāvīgas, neatkarīgas un pašapzinīgas personības veidošana. Montessori pedagoģijā bērnam tiek sniegta brīvība, kas nav visatļautība, bet gan brīvība izvēlēties sev piemērotāko darba materiālu un darba tempu. Skolotājs vēro katru bērnu un piedāvā tādu materiālu, kas dotajā brīdī bērnam būtu vispiemērotākais.

Montessori vidē piedāvātie materiāli plauktos izvietoti tā, lai bērns varētu brīvi pieiet un pats izvēlēties to, ar kuru vēlas dotajā brīdī darboties. Tas veicina un mudina bērnu konstruktīvi darboties.

Montessori metodika ir piemērota:

 • bērniem pirmsskolas vecumā,
 • bērniem sākumskolas vecumā,
 • bērniem ar mācību grūtībām un uzmanības koncentrēšanas grūtībām,
 • bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Montessori praktiskās dzīves materiāls veicina:

 • bērna delnas locītavas un pirkstu sagatavošanu rakstīšanai,
 • acu – roku koordināciju,
 • darbošanos ar abām rokām,
 • pašapkalpošanās iemaņas (liet, pogāt, siet)
 • valodas attīstību.

lpp 4. 1.bilde

Matemātikas materiāls iepazīstina ar:

 • daudzumu, skaitli, mēriem,
 • pāreju no vieniem uz desmitiem, simtiem un tūkstošiem,
 • daudzciparu skaitļa veidošanu,
 • dalīšanu un reizināšanu ar divciparu skaitli,
 • ģeometrijas pamatiem.

lpp 5. 2. bilde

Valodas materiāls sekmē:

 • vārdu krājuma paplašināšanos,
 • jēdzienu klasificēšanu,
 • glīta rokraksta veidošanos,
 • skaņu atpazīšanu un atšķiršanu vārdā,
 • lasīšanu un rakstīšanu ar izpratni,
 • teikumu veidošanu rakstos,
 • izpratni par vārdšķirām.

lpp. 7

Sajūtu materiāls:

 • trenē un attīsta: kustību koordināciju; telpisko domāšanu; ģeometrisko figūru atpazīšanu an darbošanos ar tām; spēju atšķirt lielumus, garumus, svara izmaiņas; trenē akustisko uzmanību, spēju atšķirt trokšņus, toņus, attīsta muzikālo dzirdi;
 • sagatavo rakstīšanai: pirkstu un plaukstu locītavu treniņš, rakstīšanas virziena apgūšana;
 • iepazīstina ar atšķirīgām temperatūrām, trenē taktilo atmiņu un apgūtās prasmes māca pielietot sadzīvē;
 • attīsta ožu, sniedz informāciju par garšvielām, smaržām; trenē garšas sajūtas, pamatgaršu iepazīšana, sniedz informāciju par pārtikas līdzekļiem, apgūtās prasmes pielietot sadzīvē, veidot piesardzību;
 • sagatavo ģeometrijai.

lpp 5. 1. bilde

Montessori devīze – “Palīdzi man to izdarīt pašam!”
Tiekamies nodarbībās, skolotājas Inguna un Jana!!!