Otrais “Talsu novada Sirds stāsti” raidījums

Otrajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs audīsim stāstu par Larisas un Normunda pieredzi, audzinot trīs audžubērnus. Negulētas naktis, murgi, sāpes un bailes reiz bija audžubērnu ikdiena, šobrīd tā ir nodzēsta pagātne, jo ir sēta mīlestība. Šie vecāki nenobijās no grūtībām, bet kopā izraudāja audžubērnu smago dzīves šūpuli, lai dotu spārnus jaunai, skaistai mīlestības pilnai dzīvei. Audžu meitenes pastāstīs mums, ka laimīga ģimene ir BŪT KOPĀ visās ikdienas rūpēs, priekos un darbos. Tik vienkārši, tik maz un patiesībā TIK DAUDZ! Bezgalīga pateicība Jums, Larisa un Normund, par to, ka nenobijāties no grūtībām un pieņēmāt savā ģimenē mazus, no ligzdas izmestus putnēnus, kuriem spārnus un lidot prasmi iemācījāt tieši Jūs! Šobrīd mazie putnēni lido un lidos droši, jo viņiem blakus vienmēr būs MAMMA UN TĒTIS. Šis raidījums tapa pateicoties SIA “Vika Wood” finansiālajam atbalstam!

“Brīnumiņš” turpinās palīdzēt nu jau ar lielāku stabilitātes garantu

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” jau vairākus gadus ir nozīmīgs sociālā atbalsta pakalpojumu nodrošinātājs Talsu novadā. Šogad Talsu novada dome ir slēgusi trīs gadu līgumu ar centru, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti ne tikai pakalpojumu sniedzējam, bet arī saņēmējiem, kā arī ir palielināts finansējuma apjoms pakalpojumiem.

Līdz šim ar centru “Brīnumiņš” līgums par pakalpojumu sniegšanu tika slēgts uz gadu par aptuveni 58 000 eiro. Šogad tas ir noslēgts uz trīs gadu periodu, palielinot finansējuma apjomu līdz 91 650 eiro gadā. Lai arī finansējums ir piešķirts 47 bērnu terapijai (33 bērniem ar invaliditāti un 14 bērniem ar prognozējamu invaliditāti), tomēr centra vadītāja Agnese Kviese uzsver – ar palielināto finansējumu varēs palīdzēt vairāk bērniņiem. “Brīnumiņā” šobrīd ir iespējams saņemt Montesori, mūzikas, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita un Canis nodarbību terapiju. Centra speciālisti turpina pašizglītošanos un esošajā apjomā spēj nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus.

“Noslēgtais trīs gadu sadarbības līgums ir nozīmīgs drošības garants un stabilitāte katram centra darbiniekam. Ir liels gandarījums, ka varēsim vēl vairāk bērniem nodrošināt īpašās nodarbības un pakalpojumus. Iespēju robežās mēģināsim palīdzēt visiem – domāsim un plānosim, kā to realizēt,” sacīja A. Kviese. Būtisks ieguvums, palielinoties finansējumam, būs iespēja visiem ratiņkrēslā esošajiem bērniņiem nodrošināt fizioterapiju. Līdz šim tā bija pieejama tiem, kuriem fizioterapija ir vajadzīga dzīvības uzturēšanas funkciju nodrošināšanai.

“Ir ļoti smagi gadījumi, kad bērniņam fizioterapija nepieciešama katru dienu. Ja bērns ikdienu pavada ratiņos, tad fizioterapija reizi nedēļā ir minimālā programma,” paskaidroja centra vadītāja.

Canis terapijas nodarbības centrā ir jaunums, kas aizsākās pēc Talsu pilsētas svētkos saziedotajiem līdzekļiem. Talsu novada sertificētie suņi šo pakalpojumu nodrošina arī citu novadu bērniem, tagad reizi nedēļā rotējošā kārtībā Canis terapijas nodarbības būs iespēja izbaudīt arī pieciem Talsu novada bērniem.

Šobrīd “Brīnumiņš” nodrošina pakalpojumus ne tikai Talsu novada bērniem, tos izmanto arī Dundagas, Mērsraga, Kandavas novads. A. Kviese uzsvēra, ka daudzi novadi var mācīties no Talsu novada pašvaldības – reti kur pašvaldības sniedz tik lielu atbalstu kā Talsu novadā.

“Katru gadu pieaug bērnu skaits, kuriem vajadzīga palīdzība. Lai arī medicīna ļoti strauji attīstās, tomēr parādās dažādas jaunas ģenētiskas saslimšanas, kas līdz šim nebija diagnosticētas. Arī vecāki kļūst izglītotāki, viņi redz, ka Talsos ir vieta, kur meklēt palīdzību. Mēs neanalizējam, ja bērnam ir vajadzības, tad iespēju robežās nodrošinām ko varam, arī šo psiholoģisko mīlestības devu. Netincinām un nepratinām. Kad atnāk vecāki ar savu sāpi, kad viņi ar asarām un izmisumu acīs pasaka, ka esam viņu vienīgā cerība, tā ir emocionāli ļoti smaga satikšanās arī man. Satikt bērniņu un redzēt reālo situāciju ir ļoti grūti, bet manī ir pārliecība, ka emocijas ir jānoliek malā un jādomā, kā varam palīdzēt, mēģinām nodrošināt maksimālo programmu, arī atbalstu vecākiem. Ar emocijām palīdzēt nevaram, ir jāstrādā. Bez emocijām, protams, nevaram neko sasniegt, šie gadījumi sāp visai komandai. Nākam kopā, katru bērnu sevī izdzīvojam, to izsāpam un izraudam, bet tad pievēršamies darbam. Man dzīvē ir ļoti palaimējies, ka “Brīnumiņš” ir dzimis un izaudzis un ka man ir tik fantastiska komanda. Superīgākās meitenes! Nesen iegāju pie fizioterapeites un redzēju, kā viņa strādā – viņa stutēja uz kājiņām kādu īpašu meitenīti, zinu, ka tas bērniņam ir grūti izdarāms, bet viņa, lai noturētu bērniņu uz kājām, bučoja viņu no vienas vietas – vaidziņus un kakliņu! Tā ir tāda mīlestība! Tas ir svešs bērns, bet viņi spēj mīlēt. Ja ir komanda, tad var kalnus gāzt, tikai paveriet mums durvis un mēs izdarīsim ne to vien!” ir pārliecināta A. Kviese.

Inita Fedko

Canis terapijas nodarbības

Augusta mēnesī „GBAC „Brīnumiņš”” saviem mīļajiem brīnumbērniem organizēja Canis terapijas nodarbības, kuras tika īstenotas pateicoties Talsu pilsētas svētku laikā, pasākuma „Tusiš iekš Tals Tirg” rīkotajai labdarības akcijai. Kopā tika saziedoti 439.71 EUR. Visi saziedotie līdzekļi tika izlietoti īpašo bērniņu vajadzībām – iegādājāmies „PUPU” maisus un tika novadītas vairākas Canis terapijas nodarbības. Paldies Dace Raudziņa un viņas mīļajiem sunīšiem – Odrijai un Vainglory Verde Carmello par novadītajā nodarbībām un veiksmīgo sadarbību. Sirsnīgs paldies pasākuma “Tusiš iekš Tals Tirg” veidotājam Mārtiņš Labāns par vēlmi palīdzēt Talsu īpašajiem bērniņiem.